Privacy Policy

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken de gegevens die je invult in het sollicitatieformulier. Deze gegevens, waaronder je naam, e-mailadres, GSM-nummer en de antwoorden op de vragen, stellen ons in staat om contact met je op te nemen en te beoordelen of er mogelijks een samenwerking kan plaatsvinden, zowel nu als in de toekomst.

hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het initiëren van contact met betrekking tot mogelijke vacatures bij Goodturn. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken voor:
Klantcontact en communicatie via e-mail in verband met onze dienstverlening.V
oldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratieve doeleinden en legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.
Verbetering en personalisatie van onze diensten, bijvoorbeeld door inzicht in gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren.

met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Dit kan onder meer gebeuren voor cliëntondersteuning, rechtmatige verzoeken in het kader van rechtshandhaving, het handhaven van overeenkomsten, incasso in geval van onbetaalde diensten, het afdwingen van rechten en ter bescherming van onze diensten. Wanneer we gebruikmaken van derden, verplichten we hen tot geheimhouding en beveiliging van jouw gegevens.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wettelijk vereist is.

vragen en bezwaren

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@goodturn.be.

Deze privacyverklaring is gedateerd van 5-12-2023, en kan worden gewijzigd.